Lista material e libros de texto para o curso 2020/2021

En cada curso existen dúas listas, unha para o alumnado de nova incorporación e outra para o alumnado que permanece no centro. Isto débese a que algún material está gardado no centro. Fíxense ben!

Por outra banda recomendamos que non lle poñan o nome aos libros de texto, xa que en caso de haber algún erro, non se poderían cambiar.

Descargar Autorización para recoller documentos –>